Link pagina copiat!

Varsta
10 – 13 ani

Dreptul la educație: Școala primară, școala generală și liceul până în clasa a 10-a, inclusiv, sunt obligatorii, iar accesul la învățământ este gratuit, indiferent de vârstă, gen, etnie sau dizabilitate.

14 – 18 ani

Dreptul la educație: Școala primară, școala generală și liceul până în clasa a 10-a, inclusiv, sunt obligatorii, iar accesul la învățământ este gratuit, indiferent de vârstă, gen, etnie sau dizabilitate.

Dreptul la muncă – Începând cu vârsta de 16 ani, ai legal dreptul să muncesti, iar angajatorul îți poate încheia un contract de muncă.
Poți avea contract de muncă și la 15 ani, însă pentru încheierea unui contract de muncă ai nevoie de acordul părinților sau al reprezentaților legali, iar activitatea desfășurată trebuie să fie potrivită cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele tale și să nu-ți pericliteze sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Legislația României nu permite adolescenților mai mici de 15 ani să muncească, chiar dacă au acordul părinților pentru desfășurarea unei activități pentru un angajator.

Nu poți desfășura munci considerate periculoase, vătămătoare sau grele, decât după vârsta de 18 ani. Aceste tip de locuri de muncă se stabilesc printr-o hotărâre a Guvernului.

Dreptul de a avea permis de conducere – Conform Codului Rutier, ai dreptul să obții permis de conducere pentru categoria de mopomede (scutere) de la vârsta de 16 ani.

Dreptul la integrare socio-profesională – Statul român asigura prin Legea Tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani) integrarea în spațiul social prin susținerea și promovarea activităților organizate în scopul îmbunătățirii condițiilor necesare pentru integrarea socioprofesională.
Prin această lege este asigurat tratamentul medical gratuit și promovează reintegrarea socială a tinerilor dependenți de alcool, tutun, droguri sau alte substanțe nocive.

De asemenea este asigurată asistență medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învățământ autorizată sau acredită. În același timp,   asigură un regim special de protecție și asistență pentru promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

Dreptul de a iniția organizații non-guvernamentale: Veniturile fără caracter economic în cadrul organizațiilor pentru dezvoltarea tineretului sunt neimpozabile. Statul sprijină organizațiile non-guvernamentale pentru tineret.

Drepturile adolescentilor cu disabilitati

În ceea ce privește educația, copiii cu dizabilități au dreptul la servicii educaționale de sprijin, au dreptul la dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului și gradului de handicap și utilizarea acestuia, adaptarea mobilierului din sălile de curs, utilizarea echipamentelor și softurilor asistive în susținerea examenelor de orice tip și nivel.

Pentru copii cu deficiențe de vedere, manualele școlare au format accesibil pentru elevi și studenți.

Obligațiile instituțiilor de învățământ și autorităților publice:

 • Să asigure școlarizarea la domiciliu pentru persoane cu dizabilități, nedeplasabile pe durata perioadei de școlarizare obligatorie
 • Să asigure accesul la forme de educație permanentă, adaptându-se nevoilor educaționale persoanei cu dizabilități
 • Să sprijine cooperarea între unități de învățământ, familie și comunitate, în vederea asigurării unei oferte educaționale care răspunde nevoilor individuale ale copiilor cu dizabilități
 • să sprijine pregătirea cadrelor didactice în vederea adaptării practicilor educaționale pentru elevii cu dizabilități din grupe sau clase de învățământ obișnuit;
 • să asigure posibilitatea practicării unui sport de către orice persoană cu dizabilități, prin pregătirea cadrelor didactice în vederea însușirii de către acestea a unor noțiuni medicale și tehnice specifice
 • să asigure accesul în unitățile și instituțiile de învățământ
 • să asigure servicii educaționale de sprijin pentru persoanele cu handicap și familiile acestora, prin specialiști în domeniul psihopedagogiei speciale.

Beneficii ale copiilor cu dizabilități:

Copilul cu handicap grav:

 • alocatie de stat in conditiile si cunatumul prevazut de de lege;
 • bugetul complementar in cuantum de 91 lei;
 • asistent personal sau optional indemnizatie de insotitor;
 • alocatie de hrana pentru copiii infectati cu HIV/SIDA;
 • legitimatii de calatorie si 12 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere (tren sau autobuze);
 • legitmatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban;
 • cartele magnetice pentru gratuitatea transportului cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat:

 • alocatie de stat in conditiile si cunatumul prevazut de de lege;
 • bugetul complementar in cuantum de 68 lei;
 • legitimatii de calatorie si 6 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban (tren sau autobuze);
 • legitimatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport in comun;
 • cartele magnetice pentru gratuitatea transportului cu metroul.

Copilul cu handicap mediu:

 • alocatie de stat in conditiile si cunatumul prevazut de de lege;
 • Bugetul complementar in cuantum de 33,5 lei.

surse:

http://www.sector5.ro/

http://www.ajps-cj.ro/